Udgivet i Skriv en kommentar

EU-valg: Mere Mises, mindre Mette

Vi står foran endnu en episode i soap-operaen, der udspiller sig i skyggen af afguden kaldet ‘demokrati’. Er mere stat løsningen på statsskabte problemer? Er mere magt til EU-puhlitikere løsningen på noget andet end samme puhlitikeres magtliderlighed?

Det må generelt anses for bedre (hvis målet er menneskelig trivsel) at handle med sine naboer, fremfor at bekrige dem, blande sig i deres interne problemer eller i deres stridigheder med naboer til anden side. Ud fra den betragtning kunne man måske kalde EU for en delvis succes idet vi har været forskånet for større krige i så lang tid, at nogle fristes til at tro at krig kun foregår andre steder, i de varme lande. Eller de østlige.

Det burde dog ikke kræve et enormt bureaukrati, at erklære at man vil undlade at lægge told, skat eller andre hindringer i vejen for udvekslingen af varer og ydelser mellem landene. Ganske som med skattelov’givningen’ herhjemme, der kunne forsimples voldsomt, med ledsagende reduktion af plyndringen og justering af det moralske kompas. Det sidste er vigtigt, for afvigelsen af det kompas bliver mere og mere udtalt, des mere magt der overlades til staten.

Otto Brøns-Petersen beskriver her en del af risikoen ved at få et mere beslutningsdygtigt EU, med nedlæggelse eller yderligere begrænsning af kravet om enstemmighed.

Ganske tankevækkende, og måske øjenåbnende for nogle, er analogien med markedstransaktioner mellem frivillige parter, hvor vi ved at deltagerne føler sig bedre stillet ved at indgå handlen end ved at undlade. Det samme gælder ved enstemmighed – i det mindste at ingen føler sig ringere stillet. Det er en mindretalsbeskyttelse på landeniveau – og en mindretalsbeskyttelse vi kunne ønske os rullet ud, også på nationalt niveau: Nej, du har ikke ret til andre folks ejendom – heller ikke hvis et flertal af en gruppe stemmer for at plyndre et mindretal.

Brøns-Petersen nævner som et gode, at det var muligt for briterne at ‘melde sig ud’. Det holdt nu hårdt og de forsmåede har benyttet lejligheden til at gøre det unødigt vanskeligt at bedrive samhandel. Det nævnes også at USA er eksempel på, at det måske ikke er muligt for en stat at melde sig ud. Det burde dog være en selvindlysende ret, eftersom føderationen blev etableret af frie, uafhængige stater. Ligesom forfatningen derovre kun er det værd, nutidens magthavere tillægger den, således gælder EUs regler om gæld og budget også kun i det omfang puhlitikere vælger at overholde dem. Ganske som i et dysfunktionelt, voldeligt forhold, hvor den ene part truer med vold/død hvis den anden vil afbryde forholdet, så har Warshington-regimet erklæret at ‘oprørere’ ikke kan klare sig ‘imod’ D.C. fordi… F16 og atombomber. Hvem har lyst til at blive i sådan et ægteskab?

EU er relativt svagt og gudskelov for det – tænk hvad små Napoleon’er kunne finde på hvis de havde samme magt som den amerikanske føderale bande! (World War I, World War II, Korea, Vietnam, Iraq War I, Serbia, Afghanistan, Iraq War II, Libya, Syria, Yemen. Ukraine…World War III?)

EU’s budget er ganske beskedent sammenholdt med føderale stater. Det svarer til godt 1 pct. af EU’s BNP, hvilket kan sammenholdes med knap 23 pct. i USA. Indtægterne opkræves stort set alle af medlemslandene og indbetales som bidrag til EU. Unionen har relativt få egne indtægter og opkræver ikke skatter.

En nærmere analyse vil imidlertid vise tre centrale konklusioner. For det første er det slet ikke sikkert, at almindeligt flertal vil gøre det lettere at træffe beslutninger. For det andet vil lavere flertalskrav sænke kvaliteten af de beslutninger, der bliver truffet. For det tredje vil udbredt anvendelse af almindeligt flertal ændre EU’s grundlæggende karakter til en centraliseret, føderal stat med omfordeling mellem landene – sandsynligvis fra velhavende til mindre velhavende lande. EU vil komme til at ligne medlemsstaterne og føderale stater mere, mens medlemslandene vil komme til at minde mere om delstater.

Hvis du spilder tid på at stemme til et valg, så tænk over, om den du stemmer på, flytter nålen i retning af mere magt til staten eller mere selvbestemmelse til individet. Det har taget et par hundrede år for USA at degenerere og udhule en forfatning der skulle beskytte individet mod statens overgreb. Lad ikke EU fortsætte på samme kurs, men lad den 1% af BNP være det maksimale budget der kan nås. Og skulle vi så se at få den samme begrænsing på den danske voldfærdsstat – Max 1% af BNP!! Det er en skatterevolution snarere end århundredets reform der er behov for.

Skal vi til at have fælles gæld med vore venner i EU? En skidt ide.

Vi har brug for mere Mises og mindre Marx & Mette

How far we are today from the rules of international law developed in the age of limited warfare! Modern war is merciless, it does not spare pregnant women or infants; it is indiscriminate killing and destroying. It does not respect the rights of neutrals. Millions are killed, enslaved, or expelled from the dwelling places in which their ancestors lived for centuries. Nobody can foretell what will happen in the next chapter of this endless struggle.

This has little to do with the atomic bomb. The root of the evil is not the construction of a new, more dreadful weapons. It is the spirit of conquest. It is probable that scientists will discover some methods of defense against the atomic bomb. But this will not alter things, it will merely prolong for a short time the process of the complete destruction of civilization.

Modern civilization is a product of the philosophy of laissez faire. It cannot be preserved under the ideology of government omnipotence. Statolatry owes much to the doctrines of Hegel. However, one may pass over many of hegel’s inexcusable faults, for Hegel also coined the phrase “the futility of victory” (die Ohnmacht des Sieges).3  To defeat the aggressors is not enough to make peace durable. The main thing is to discard the ideology that generates war.

Mises, Human Action, Kapitel XXXIV, The Economics of War.

I øvrigt bør regeringen gå af (og Mette få sig et rigtigt job).

Udgivet i Skriv en kommentar

Petit Napoléon

Storhedsvanviddet florerer blandt regimeførere fra tidligere imperier. Makronen er et eksempel

One of the most iconic representatives of the more demanding approach to European integration is French President Emmanuel Macron. In numerous public interventions, including a speech given in the Hague on 11th April 2023, he called for “a stronger and a better European integration,” even a more “sovereign” Europe, on a range of issues, from defence and industrial regulation to the regulation of social media and climate policy.

https://brownstone.org/articles/a-fork-in-the-road-of-the-eu/

Der ser ud til at være en række politikere som ønsker en variant af Europas Sovietunion eller Europas Forenede Stater – med magtkoncentration og planøkonomi; egen skatteopkræving og militær. Fordi… hvordan skal vi ellers holde liv i mareridtet om 3. Verdenskrig? Det mareridt klarer den eksisterende nato-mafia ellers fint, med trusler om indsættelse af (flere) nato-styrker og våben der er velegnet til at overbevise russerregimet om, at nato-regimet har til hensigt at udslette eller decimere russerregimet. Hvad kan gå galt?

Mette vil også være med på vognen (Nato-jobansøgning?):

https://borsen.dk/nyheder/perspektiv/mette-frederiksen-om-europas-krise-de-naeste-fem-aar-er-afgorende-for-de-naeste-50-aar

Med drab på generationer af ukrainere er vi (de) længere fra håbet om fortsat eksistens af en ukrainsk stat end for to år siden, tættere på en storkonflikt i Europa og aggressive småstater der puster sig op.

Verden, og især Ukraine ville være bedre tjent med øjeblikkeligt at indstille kamphandlinger og indlede forhandling om nye grænser for ukraineregimet, mens der er noget tilbage – og inden konflikten eskalerer til noget der er endnu værre.

Er Putin på vej til Portugal? Det er der grund til ikke at tro…

“So the really important thing here, Scott, in context, is that the claim that Putin is not going to stop with Ukraine but go on through Europe and start a war with NATO is the core thing for justifying continued funding for the war. So if you expose this sort of core lie, you take away the justification and you give a reason to end the stupid war. So this is a crucial question about whether Putin’s bent on conquering NATO or not.

It’s not just a, you know, it’s a crucial, crucial question.

Well, and the thing is, is it such a dumb lie? It’s such a lazy alibi for this whole project.

So it’s a dumb lie. It’s a lazy alibi, but it’s being expressed by people in authority with certainty. So you look at President Biden, who told Congress, and listen to the language, Scott, if Putin takes Ukraine, he won’t stop there.

He’s going to keep going. He’s made that pretty clear, okay? So Putin’s made that clear.

The NATO secretary general said if Putin wins in Ukraine, there’s a real risk his aggression will not stop there. And Zelensky said just the other day, if Ukraine loses the war, other countries will be attacked. This is a fact.

So Zelensky calls it a fact. Biden says that Putin has made it clear. In fact, Scott, as you know, Putin has never made anything of a sort clear.

He’s consistently said the opposite. Putin has consistently said that this is not a war about territory at all. It’s a war about security concerns.”

From Scott Horton Show – Just the Interviews: Ted Snider on the Big Lie Behind the War in Ukraine, 29 Apr 2024

https://scotthorton.org/interviews/4-25-24-ted-snider-on-the-big-lie-behind-the-war-in-ukraine/

Lyt også til dette interview med Vladimir Brokvin – eller læs transskriptet:

“My personal view is that the beginning of all this is in 2003. And this is what I said in this video. 2003 was the year when United States invaded Iraq.

But it was more important that it is in that context that France, Germany and Russia, three of them together, oppose this invasion in the United Nations. And that must have been kind of a very, very scary feeling in Washington. What’s going on?

We’re losing Europe. We’re losing Russia and Germany. And France may create a kind of a new European home that the Russians dreamed about.

And then NATO is irrelevant. Our influence is irrelevant. What’s going on?

We have to stop it. We have to stop it. And I think that’s the turning point.

The United States indeed got scared that Russian, German, French cooperation would consider. And how do you stop it? Well, they found a way.

You rely on countries that didn’t like Russia because they suffered from the Soviet Union. So Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, all these countries that were formerly Soviet bloc, they were recently freed from Soviet domination. So now they pump up their fear of the Russians.

“And I’m telling them, the Russians are not the same as the Soviets. The communists are enemy of Russia, and they have done more harm to Russia than anybody else. So to equate Russia and the Soviet Union is fundamentally wrong.[…]”

From The Tom Woods Show: Ep. 2491 The Truth About Ukraine, 16 May 2024

Eurokraterne er desperate efter at fastholde magt i en verden hvor en stigende andel af klodens befolkning anser Europa for irrelevant – de har mere travlt med at forbedre deres egen levestandard fremfor at danse efter andres pibe.

Hvis du vælger at stemme, så se om du kan finde en der ikke vil dirigere rundt med resten af klodens befolkning, ikke hamrer på krigstrommerne, ikke er forhippet på at kaste gode penge efter dårlige med henvisning til den ikke-eksisterende klimakrise, ikke abonnerer på planøkonomisk tankegang. Du får det svært!

Stor stat, stor magt=store problemer. Færre ressourcer under statens kontrol er vejen frem. Jo færre des bedre

Russeren kommer ikke – og fri os for politikere som i deres iver efter at fremstå stålsatte, blæser sig op og truer med at invadere Rusland – tænk hvis russerregimet faktisk føler sig truet!

Astonishingly good idea

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i 1 kommentar

Russeren kommer (ikke)

Et tilbagevendende tema i propagandaen for at fortsætte myrderier og korruption i det der for tiden er Ukraine, er temaet om, at hvis ‘vi’ ikke stopper Putin nu, så er det kun et spørgsmål om tid, før han kaster sig over resten af Europa – hele vejen til Portugal.

Der er en række gode grunde til at afvise den tolkning. Ted Snider og Nicolai N. Petro beskriver dem her.

Libertarian Institute

Der argumenteres for, at historien om Putins våde drømme om genopstandelsen af et russisk imperium, er netop drømme, men ikke i Putins hovede. Det er blot endnu engang propaganda der skal få den Nato-landenes befolkninger til at underkaste sig økonomiske byrder, til glæde for ganske få, der beriger sig på ukrainske dødsofre. Putin har ikke ‘brug’ for mere territorium – hvordan skulle han kunne undertvinge ca 500 millioner vrangvillige europæere, der i øvrigt er i fuld gang med selv at afvikle deres samfund, grebet som deres ‘ledere’ er, af en religiøs vrangforestilling om klimaet i krise?

De absurde beløb der bruges på at få slået endnu flere ukrainere ihjel, er utilstrækkelige til ‘vinde’ krigen, men kan kun gøre situationen endnu værre. Kaster Nato-regimerne soldater i felten, bekræfter de Putin i hans historie om, at de søger Ruslands destruktion – og han vil stå endnu stærkere politisk i Rusland og blandt ikke-Nato-regimer.

Mearsheimer citeres her

  • Kap de sikkerhedspolitiske bånd til Ukraine
  • Læg pres på Ukraines regime mhp øjeblikkelig at indlede forhandlinger så tabet af territorium kan begrænses til det, det er tabt nu

Fortsat eskalering af krigen er (næsten) ikke i nogen interesse, især ikke Ukraines. De, og vi, kan kun tabe – endnu mere…

Vi mangler stemmer der konsistent afviser statssponsorater til mord, i stedet for at deltage i krig for demokrati.

Lad os ikke forveksle staten med folket – det er en banal, men almindelig fejltagelse. Staten er ikke os – som Rothbard indleder sin anatomilektion. Få den her – 37,50 kr.

Hvad er Staten?
Statens Anatomi

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

Populist! Skældsord eller hædersbevisning?

Mises

Hvis nogen skulle finde på at ‘give’ ‘folket’ hvad de vil have (hvis de selv vidste det, forstås), så er de simple populister, der lefler for en folkestemning og prøver at slå mønt af den (som regel politisk, med deraf følgende rigtig mønt).

Ofte har betegnelsen populisme været anvendt med nedsættende betydning (demagogi, leflen for øjeblikkets stemninger o.l.).

https://denstoredanske.lex.dk/populisme

Det er kun demokrati når pøbelen, hvem lyset er berøvet, stemmer som eliten og andre gutmenschen mener der skal stemmes. Du kan få lige præcis den højre eller den venstre støvle på struben. Frit valg. Demokratisk.

Efterhånden som det bliver tydeligere og tydeligere at den ene krise må og skal afløses af den næste, reel eller ej, for at politikerbyrden med embedsvældet kan bevare kontrollen over en meget stor del af folks ressourcer, bliver det måske også åbenbaret for flere, at disse mennesker ikke er uegennyttige. Med henvisning til krisen du jour, hvad enten det er er et biologisk våben, en grænseuoverensstemmelse mellem to korrupte regimer provokeret af en tredie korrupt organisation eller klimaforandringer, er der pludselig behov for handlekraftige politikere, der kan hævde at løse problemer, de selv har skabt. Og fordi det er en eksistentiel krise, må ‘normale’ begrænsninger i statens magtudfoldelse for en stund (indkomstskatten startede som en krigsskat, men hænger ved endnu) vige pladsen.

Her kommer klimaforandringerne til sin ret – for klimaet vil vedblive med at ændre sig, og voilà, vi har en permanent krise med tilhørende ekstraordinære beføjelser. Derfor er det også magtpåliggende for totalitært anlagte politikere at holde klimagryden i kog og forhindre kritikere i at komme til orde. For nogen er det måske en religion, for andre et vigtigt redskab i at bevare og udvide kontrollen med andre mennesker.

Som et alternativ til den næste episode af dit yndlingstidsfordriv på Netflix, så prøv at se denne dokumentar om klimaforskning. Det er måske nyt for dem, der hovedsageligt eksponeres for gængse medier (mainstream eller Corporate Press). Adskillige nobelprismodtagere er blandt dem, der i filmen beskriver klimavidenskabens udvikling over de seneste årtier. Forestillingen om videnskab og søgen efter sandhed og forståelse af verden får et skud for boven. (Tip: Forskere er også mennesker (ikke engle) og reagerer på tilskyndelser. Uden krise, ingen offentlige (tvangsinddrevne) midler. Selvfølgelig finder de en krise!)

Vimeo – Climate The Movie

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

Krigsspil kan kun tabes. Undgå at deltage!

Problemet med Fools and Madmen er, at det som regel er andre mennesker der rammes, hårdt, af konsekvenserne af tåbelighederne. Få situationer illustrerer dette så tydeligt som krig. Politikere og lignende ofrer gerne andre på deres korstogs alter. Det kræver som regel langvarig, systematisk propaganda at få befolkningen overbevist om, at den skal sætte alt andet til side for at drage i krig. Især hvis det drejer sig om fjerntliggende konflikter. Flere er parate til at forsvare ved overfald på eget land, naturligvis.

De enorme tab, først og fremmest menneskelige, men også destruktion af infrastruktur og anden kapital gavner kun ganske få, men skader de fleste af os. Derfor er fortsat optrapning af NATO’s krig mod Rusland via Ukraine bogstaveligt talt en dødssejler.

At det russiske regimes reaktion på årelange provokationerse også Stockmans kommentar om Warshington D.C. , Krigenes hovedstad – var forkastelig er åbenlys. Det er imidlertidig ikke ensbetydende med at den var uforståelig, uundgåelig eller at den berettiger Nato-regimernes fortsatte indblanding i de regimer omkring Rusland der (gen)opstod efter Sovietunionens (uundgåelige) sammenbrud.

Matthew Hoh – tale til FN (via antiwar.com)

Uddrag (mine fremhævelser; læs den på linket ovenfor):

In the past 30 years, the number of nuclear-armed nations has grown. Arms treaties have been broken, including unilaterally and without merit by my own country. Modernization of nuclear forces by all parties has greatly increased the destructive capability of missile and bomber fleets, so even though numbers and yields of nuclear weapons have diminished, improved accuracy has increased the destructive power of those fleets. There are warheads designated as “usable” nuclear weapons. Disturbingly, we have generals, diplomats and politicians who believe such things exist. …

The US and its allies never considered diplomacy, a needed third prong, which should have been the primary and dominant effort. Diplomacy was openly disparaged and repudiated. This was appalling diplomatic malpractice. And now, as a consequence, we sit here today as the killing, the destruction and the suffering enter their 26th month. …

I do not condone or support Russia’s invasion. Although provoked, it is a preemptive war that violates international law and is a strategic error. However, it must be noted that Russia attempted negotiations in 2021, 2022 and 2023, efforts that may have prevented, concluded or frozen this war if those diplomatic offers had been responded to in kind.

This war is a brutal and unwinnable meatgrinder. The toll is shocking and disgusting. It is a moral horror. Hundreds of thousands of casualties and ten million refugees. Incalculable environmental and infrastructure damage…

Vietnamkrigen blev først bragt til ende da den politiske pris for amerikanske lig blev for høj for de amerikanske politikere. Lad os håbe at vi kan overbevise danske og europæiske krigsliderlige politkere (Escobar via zerohedge) om at prisen for krigen i Ukraine allerede er alt, alt for høj – selvom det ‘kun’ er ukrainere og russere der dør flest. Stop fortsat deltagelse og bidrag til myrderierne.

Kan nogen pege på en mindre vanvittig person blandt 179 nævenyttige slyngler – en der konsistent afviser statssponsorater til mord i stedet for at deltage i krig for demokrati?

Staten er ikke os – som Rothbard indleder sin anatomilektion. Få den her – 37,50 kr.

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

Sikke en overraskelse!

Det er muligt der ikke er grundlag for straffesag – men hvad med at kaste lys over gerningsmændenes oprindelse? Det kunne jo være rart at få skilt fårene fra bukkene, vennerne fra andre ‘interessenter’ (lande har ikke venner – kun interesser).

Nogle gange er det der ikke bliver sagt, ikke undersøgt til bunds (no pun intended) afslørende i sig selv. (Det er ikke det du siger.)

https://politi.dk/koebenhavns-politi/nyhedsliste/koebenhavns-politi-og-pets-faelles-efterforskning-af-spraengningerne-af-nord-stream-indstilles/2024/02/26

Nordstream 2-selvmordet er ligeså suspekt som Jeffrey Epsteins.

Nato med sykofanter (Salut Macron!) ser ud til at ville 3. Verdenskrig hellere end at indrømme nederlag og fejl.

Ap

Det tyske regimes destruktion af egen industriproduktion ser ud til degenerere yderligere med afsløringen af regimets potentielle engagement i destruktion af infrastruktur på Krim. Det ‘morsomme’ er, at det man vil undersøge er lækagen (nej, ikke dén lækage) snarere end den kriminelt risikable beslutning om at angribe territorium det russiske regime betragter som russisk.

Det ukrainske regime er ikke i færd med at en kamp for demokrati – heller ikke det russiske. Hvis Nato-regimet havde holdt sig fra indblanding ville Ukraine formentlig stadig eksistere og 1000-vis af liv være sparet. Lad de korrupte regimer løse deres grænseuoverensstemmelser uden indblanding fra andre, selvom resultatet ikke bliver ‘perfekt’. Det kan kun være bedre end den situation ‘vores’ regeringer har bragt os alle sammen i. Den største trussel mod dansk velfærd er det danske regime. Desværre hælder jeg i tiltagende grad mod, at vi har at gøre med ondskab fremfor uvidenhed. Det russiske regime har nok at gøre i Rusland, med en produktivitet der er langt under vores.

Staten tåler ikke konkurrence – dens største frygt er revolution og angreb fra andre stater. Begge dele truer afpresningsforretningen – en forretning der er kommet op på den store klinge med konfiskering af halvdelen af BNP. Planøkonomien accepteres kun når der er en ægte eller indbildt trussel mod borgernes sikkerhed. En krig. Mod russeren, virussen, klimaet, befolkningsvæksten, fattigdom, manden i månen – der er ingen ende på kriserne der alle kalder på en handlekraftig politiker. Man kunne næsten få den tanke at alle disse begivenheder ikke er tilfældige – de får det til at krible i fingrene på nævenyttige slyngler.

Det er på høje tid at få rullet det regime tilbage – modgift her hos Rothbard, der dissekerer Statens Anatomi. Køb den i butikken.

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

Ytringsfriheden på sit yderste?

Det ser der ud til at være et vist belæg for, desværre.

https://x.com/MikeBenzCyber/status/1759121635250987086?s=20

Vores herskere i Bruxelles lader ikke til at ville indføre hvad der svarer til det amerikanske 1. tillæg til forfatningen (en begrænset beskyttelse de seneste år). Tænk hvis nogen skulle finde på at protestere over den tiltagende militarisering af ‘fællesmarkedet’.

Eller at have en uortodoks mening om regeringens tiltag ved den næste ‘epidemi’. Næh, vi må have officielle, statsautorisede instanser til at sikre at sandheden, Sandheden, som forstået i ministeriet for Sandhed, for eksempel, og kun dén kommer for dagen. Og så må vi handle med The speed of science. (I kid you not.)

Den såkaldt 4. Statsmagt, ‘den frie presse’, er blot en mikrofonholdende skødehund – har nogen af dem forlangt aktindsigt i resultaterne af ‘undersøgelserne’ i forbindelse med Nordstream-selvmordet? Det er et alvorligt angreb på kritisk infrastruktur, der direkte berører os alle. Man vil nok blive henvist til forvaltningsloven §15, men så bliver det da udstillet at de ikke vil afsløre hvem vores venner fjender er.

Kapitel 4

Partens aktindsigt

Retten til aktindsigt

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter…

§ 15 b. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til

1) forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lign. samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning,

2) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen,

3) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed,

4) forskeres og kunstneres originale ideer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter eller

5) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433

Myndighedernes og mediernes ageren de seneste år under covid-regime og Putin-Putin-Putin-kommer-regimet er påfaldende ensidig og lever ikke op til den mangfoldighed der ellers messes om konstant. Politikerne søger ben og magt, ‘journalister’ flest er glade for at hjælpe til og ved samme lejlighed forsøge at affærdige alternative medier med en hånlatter. Men den ketchup kommer ikke tilbage i flasken – de har ikke længere monopol på at definere ‘dagens’ begivenheder, hvor gerne de end ville.

Politikerne skal sættes til nyttigt arbejde og rigtige journalister løslades – og i øvrigt bør regeringen gå af.

(Ugens skuffelse går til CEPOS for vedholdende at buldre med på krigstrommerne. Niki Haley som kandidat til ugens lyspunkt, Anders Fogh?!!!! Måtte de (gode folk i CEPOS) snart begynde at søge udenrigspolitiske kilder uden for parnasset. At starte med nogle af henvisningerne her.)

Udgivet i 2 kommentarer

Psykopaterne regerer

Hvis nogle skulle være i tvivl om, hvilken type af mennesker der søger toppen af magtpyramiden, så er der lejlighed til at se sig omkring og blive en anelse mismodig.

Det danske regimes villighed til at donere andre folks penge til forlængelse af myrderierne som foregår i det østlige Europa er ikke noget at prale af. Det er endnu en demonstration af, at det der hyldes som Demokratiet er et fallitbo.

Zerohedge

Selv NYT ‘oplyser’ nu pludselig om det amerikanske regimes gedulgte aktiviteter gennem årtier(!) i Ukraine – man kan spekulere på, hvorfor det lige nu findes opportunt at skrive om det, det russiske regime har påstået i årevis.

Tom Lungo skriver om de vestlige regimers uvillighed til at se konflikten fra det russiske regimes perspektiv, men insisterer på at kun vesten har ret (NATO’s bombardementer af Serbien i ‘99…). Putin er en kynisk regimefører – men dem har vi masser af, på denne side af det tidligere jerntæppe. Ingen af dem er særligt interesseret i ‘folkets’ ve og vel, men ofrer gerne liv (især andres) og penge (især andres) på en konflikt der ikke har vindere, men truer med at degenere til verdenskrig.

Som Gøring (angiveligt) sagde:

Why of course the people don’t want war. Why should some poor slob on a farm want to risk his life in a war when the best he can get out of it is to come back to his farm in one piece? Naturally the common people don’t want war: neither in Russia, nor in England, nor for that matter in Germany. That is understood. But after all, it is the leaders of the country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in any country.

Krigstrommerne bearbejdes febrilsk – vi skal frygte russeren der hvert øjeblik det skal være vil kaste sig over Vesteuropa. Det forekommer dybt urealistisk at Putin, som nok er en despot, men ikke en idiot, skulle ønske at undertvinge 400 millioner europæere, som i øvrigt er i færd med at begå kollektiv afvikling af civiliserede samfund pga klimakatastrofiske vrangforestillinger og almindeligt selvhad. Selv hvis han ønskede det, er det ikke inden for hans rækkevidde.

Oppiskning af frygt er en nødvendighed for at regimerne her, kan fortsætte med at uddele tvangsinddrevne midler til det korrupte regime i Ukraine. Og holde sig på god fod med det de kalder Bidens marionetførere – hvem ved, måske et Nato-job eller en EU-stilling venter forude.

Det er muligt du tror at Ukraine er det sidste bolværk mod russiske tanks i Lissabon. I så fald bør det det stå dig frit for, at bidrage med private midler til det ukrainske regimes kamp mod det russiske regime. For andre, der finder det moralsk forkasteligt at vedligeholde myrderierne og som ikke deler vurderingen af det russiske regimes Atlanterhavs-ambitioner, er det at betragte som et overgreb og en invitation til gengældelse for ‘vores’ indblanding i stridighederne, som vi ikke vil plyndres for. Mere her om krig.

Lad Mette eller kongen drage til østfronten – for egne midler!

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

Provokeret

Scott Horton til Porcfest om hvorvidt det amerikanske regime provokerede det russiske ditto til eskalering af konflikten med det ukrainske regime. Historien starter ikke for små to år siden, hvor de hylende, hysteriske, hykleriske hyæner endelig fik lejlighed til at skrive Krig! på forsiderne.

https://www.youtube.com/watch?v=E9hRHP0zuo4

Bemærk (igen) at man kan forsøge at forstå det russiske regimes bevæggrunde til eskalering og fordømme NATO’s handlinger uden at billige den russiske reaktion(!). Hvis altså man prøver at bliver klogere og at undgå yderligere tab af liv og destruktion af værdier. Der er desværre nogle der har interesse i, at konflikten fortsætter. Vi ved ‘vores’ regeringer lyver for os, det er ikke menneskekærlighed der driver regimets aktører. De enorme ressourcer der, lige nu og gennem den sidste halve snes år, bruges på at få slået ukrainere og russere ihjel kunne have været brugt bedre på at fremme menneskelig trivsel, hvis folk havde beholdt råderet over der egen ejendom. (Eller undladt at spendere ‘offentlige’ midler tilvejebragt på anden vis på krigeriske eventyr.)

Tag endnu et kig på Hoppes tale om grænseuoverensstemmelsen mellem to bander her: https://tunecedemalis.dk/noedret-carte-blanche-til-overgreb/

Stockman havde sidste år en plan til deeskalering (rigtig deeskalering – ikke Houthi-versionen hvor Biden-regimet bomber dem for at deeskalere…). Følg den. Vi skal ikke bidrage med hverken våben eller finansiering til fortsættelse af myrderierne.

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

I krig for demokrati? Nah…

Der ævles Det fremføres ofte at vestlige regimer, herunder Frederiksen-regimet, må forsyne det ukrainske regime med midlerne til at bekæmpe det russiske regime – inden Putin og ko ruller ned på strandene ved Atlanterhavet. Det tapre ukrainske regime kæmper for demokrati på vores alle sammens vegne, og det mindste vi kan bidrage med, er villyarder, som forsvinder i den blå luft.

Link to zerohedge

Den fortælling holder imidlertid ikke vand. Ted Snider forklarer på anti-war.com at ukraine-regimet på ingen måde kæmper for demokrati. Putin -regimet heller ikke imod – det er regimets sikkerhedsmæssige interesser, der opfattes som truet. Styreformen rager dem formentlig en høstblomst.

…Russia is not concerned with Ukraine’s choice of system of government, it is concerned with Ukraine’s choice to allow itself to become a heavily Western weaponized anti-Russian bridgehead on its very border. It is not a political concern: it is a national security concern; it is not about Ukraine joining the American political system: it is about Ukraine joining the American security system. The concern is over, not democracy, but NATO.

Russia is not fighting against democracy. And the U.S. is not fighting for democracy. Biden cannot convince the global majority to sacrifice for this cause because most of them know first hand that this has never been America’s cause. Many countries in the global majority have experienced the trauma of the U.S. taking out a democracy in favour of a pro-American autocracy first hand. Many more have experienced American coups and American disrespect for their democracy. All of them have witnessed America partnering with countries that are far more autocratic than Russia…

https://original.antiwar.com/ted_snider/2024/02/04/the-democracy-versus-autocracy-narrative-has-a-ukraine-problem/

Reaktionerne på muligheden for, at offentligheden får et indblik i det russiske regimes propaganda, så vi kan forholde os til dét, mens vi stopfodres med Nato-regimernes propaganda er påfaldende (mere om propaganda her). Det virker som om vi har at gøre med et kombineret Trump-derangement og Putin-derangement syndrom – her personificeret ved et medlem af EU-parlamentet.

Og lidt senere i samme udsendelse foreslår Billy Kristol Gudhjælpemig at grænsen lukkes for Carlson – men mon ikke han i så fald kan vandre ind over den sydlige grænse?

Heldigvis har vi ham her i det hvide hus – så kan det ikke gå galt.

Historiske grænseuoverenstemmelser mellem to korrupte regimers bandeledere, der ægges til eskalering af konflikt af andre korrupte regimer – er det en verdenskrig – eller bare tvangsinddrevne midler fra danskere – værd? Nej.

Men staten er hvad staten er – jo før man forstår det, des bedre rustet er man til at modstå sirenesangen om, at politikere kan løse vores problemer. De ER problemet. Læs Rothbard!

Hvad er Staten?
Statens Anatomi

I øvrigt bør regeringen gå af.

P.S.: Tucker Carlsons interview m Putin – her

Udgivet i Skriv en kommentar

Skødehunden

Der er en påfaldende mangel på kant i den såkaldt frie presses ‘kontrol’ af magten – også herhjemme. Der er så godt som ingen spørgsmål til resultatet af ‘undersøgelserne’ i forbindelse med Mettes mink, terroristangreb på kritisk infrastruktur (Nordstream 2) og vi kan heller ikke forvente spørgsmål til EU-beslutningen om at smide 50 villyarder på gløderne ovre østpå. Vesten er lidt mere skizofren når det kommer til krig i Mellemøsten – man er ikke begejstret for den israelske stats groteske myrderier i overreaktionen på hamas myrderier 7. oktober. Men vi skal være med på at bombe houthierne, når de sympati-angriber trafik til og fra Israel. Og under alle omstændigheder er det Irans skyld så de skal også bombes til demokrati. Argumentet med at Iran har forsynet nogen med våben, der har brugt disse våben til angreb på amerikanske styrker, der – ulovligt – befinder sig i området er interessant.

Det afslører hykleriet, for nedskydningen af et russisk fly med ukrainske krigsfanger, blev (måske?) udført med amerikanske våben. Var det ikke for hykleriet, må det betyde at USA, ligesom Iran, nu er ‘lovligt mål’ for gengældelse.

Krig er en god forretning for nogle få, og den gruppe der måske har størst nytte af konstant krig er staten og dens repræsentanter, der kan bilde folk ind, at staten er det eneste værn mod andre staters overgreb. Og så naturligvis våbenindustrien – der kan gribe chancen, eller skabe den, eller vedligeholde konflikten så nye opfindelser kan afprøves.

EN del har den opfattelse af ‘vi‘ (det vil som regel sige nogle andre end dem selv) skal deltage i krige for at ‘forsvare demokratiet’. Selvom man var af den opfattelse at 1) demokrati overhovedet er værd at forsvare og 2) at man rent faktisk forsvarer det ved at deltage i andre landes korrupte regimers grænse-skærmydsler, så følger det ikke at man har mandat til at tvinge landsmænd til at betale for denne præference. Vil du deltage i krigshandlingerne, så gør det for egne midler og med eget kød og blod. Krigsliderligheden ville formentlige aftage noget, hvis dette var reglen.

Retorikken omkring både det russiske regimes overfald på det ukrainske regime, og det israelske regimes overreaktion på hamaske terroristers overfald på israelere bærer præg af, at man ikke stiller spørgsmålet Hvorfor? – men lader som om historien begyndte på dagen for det seneste overfald. Denne tilgang sikrer at man begår den samme fejl igen og igen – og det er muligvis meningen med galskaben.

Mere her om kleptokratiets kandestøberi. Krig er statens sundhed og Rothbard forklarer sagens rette sammenhæng her.

Køb Statens Anatomi for blot 37,50 inflationsramte kroner.

Hvad er Staten?
Statens Anatomi

I øvrigt bør regeringe gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

Dansk regering i militært angreb på et verdens fattigste lande – er du ok med det?

Det går dine penge (også) til. Mette betaler ikke af egen lomme når der drages ud på eventyr – og jeg tænker heller ikke Kong Frederik rider i spidsen med draget sabel og apanagen på spil. Medlemmer af den danske regering har besluttet at ‘vi’ skal være med i løjerne – muligvis er det langsigtet karrierepleje, men under alle omstændigheder er det moralsk forkasteligt – og dertil kommer at det påståede mål – deeskalering af konflikten – ikke nås ved flere bombardementer. Siden Nobel-fredsprismodtageren Obama (ham med dronemordene og krigsførelse i 8 af 8 år som præsident) har USA, via Saudi-Arabien, ført krig i Yemen uden at kunne ‘afslutte’ houthierne – og nu skal de bombes til deeskalering? Virkelig? Danmarks regering sender en (!) stabsofficer afsted – så kan de lære det!

TV2

Villigheden til at ofre andres blod og mønt er fortvivlende stor – man undres over, hvordan nogen kan tro at man deeskalerer en konflikt ved at kaste mere vold ind i den. Jamen, skal ‘de’ slippe afsted med at holde ‘verdenshandelen’ som gidsel? Well, hvis vi blander os uden om konflikten – også i Mellemøsten – og undlader at beskatte produktiv aktivitet så bliver der nok råd til at sejle udenom. Mon ikke de lokale så finder en mindre dårlig løsning, end den folk, 1000-vis af kilometer fra området, vil påtvinge dem? Hvornår har du sidst reageret positivt hvis nogen vil tvinge dig til noget du ikke ønsker, selvom det er for dit eget bedste at knytnæven rammer dig i fjæset?

Det skal også nævnes at ikke alle Europæiske regeringer er lige gung-ho på at være med – nogles karriere er måske mindre afhængig af amerikansk velvilje end andres…

Zerohedge

Men UK-US bomber houthier fordi houthier bomber visse skibe som reaktion på staten Israels groteske reaktion på Hamas’ brutale overgreb, som var en reaktion på mange års systematisk undertrykkelse fra Israelsk regerings side, som…

Historien starter ikke og stopper ikke på en bestemt dato – for en nøjere gennemgang af den tragiske konflikt mellem staten Israel og andre grupperinger kan Scott Horton-interview her anbefales – og Sheldon Richman’s Coming to Palestine (her på Amazon.de). Der opstår hele tiden, sjovt nok, en krise som kræver særlige beføjelser til regeringen med henvisning til nødret.

Se også her:
Frederik eller Mette, af to onder får vi dem begge
1 milliard til venstre, en helgardering til højre – Løkke i langsigtet karriereplanlægning?
Mettes milliarder til myrderier
Krig og sandhed – sjælden kombination
Magtens tilbøjelighed til handling
Mettes krig
Hylende, hysteriske, hykleriske hyæner…

Når først man har indset hvad Staten ikke er, og hvad den er – får man en lidt bedre forståelse af omverdenen. Rothbards Statens Anatomi hjælper dig på vej og fås her i butikken for 37,50 !

Hvad er Staten?
Statens Anatomi

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

1 milliard til venstre, en helgardering til højre – Løkke i langsigtet karriereplanlægning?

Har ‘vores’ udenrigsminister lagt billet ind på job ved Imperiet? Måske er det Fog der er forbilledet når der smedes rænker med det ‘militær-industrielle kompleks’. Milliarderne af tvangsinddrevne midler ruller og der skal nok være karrierespring tilknyttet for dem der fikser det. Hvad enten det er isenkram til myrderierne eller isenkram til at fastholde store dele af verdens befolkning i energi-fattigdom, så er bundlinien stigende omkostninger herhjemme, flere døde og fattige i andre dele af verden og nogle få, der hytter deres eget udkomme.

Vi nævnte fornylig protektionismens fadæser (medmindre man ønsker at fremme særinteresser – så virker det) og i den såkaldt grønne industri, er der forståeligt begejstring over gaven fra vennerne.

Med i pakken med gode venner følger, naturligvis, en vis diskretion, og det er måske grund til at vi intet! hører om resultaterne af undersøgelserne i forbindelse med angrebet på kritisk infrastuktur i Østersøen. (Tillid og transparens har trange kår.)

Jobansøgere til stillinger i Imperiet mindes om at ikke alle kan være Vader.

Desværre er verden ikke befolket af engle og i særdeleshed er de mennesker der søger til tops i i politik ikke dydsmønstre. Netop derfor skal deres indflydelse begrænses maksimalt, i stedet for som nu, at lade dem råde over næsten halvdelen af BNP (teaser: faldet i 2022 er ikke pga skattelettelser).

CEPOS

Som Rothbard skriver, vi er ikke staten og staten er ikke os – Læs om hvad staten faktisk er og ikke er i Statens Anatomi – fås i butikken for 37,50 og i øvrigt bør regeringen gå af.

Glædelig jul!

Udgivet i 4 kommentarer

Mettes milliarder til myrderier

Triste begivenheder med menneskers tendens til at reagere med umenneskelig overgreb på andre, i fortvivlet reaktion på overgreb begået af atter andre mennesker, illustrerer den hybris politikerbyrden oppebærer, når den mener sig i stand til at gribe ind, her og der og alle vegne. Som regel under påskud af at ville gøre noget godt eller forhindre noget ondt. Når udfaldet igen og igen snarere er det modsatte, må man begynde at overveje om de erklærede mål, faktisk er de reelle mål eller om mere gustne overlæg ligger bag. Perlerækken af militære indgreb begået af Nato-mafiaen er lang og dyster, dyngerne af lig tårnhøje. Barnelig. Hvem husker ikke Madeleine Albright-interviewet om, at de mange hundrede tusinde døde irakere var ‘det værd’ – eller Hitlery Clintons kaglen om ‘ vi kom, vi så, han døde’. Groteske uproportionale overgreb og angreb i Afghanistan som reaktion på et forkasteligt (men forståeligt – og det betyder ikke retfærdiggørelse!) angreb på civile 11. september 2001 i New York som Fjogh Rasmussen opportunt benyttede til fremme af egen karriere, ved at få dansk militær involveret.

Vi kan i flæng nævne Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Yemen hvor ‘Nato’ blander sig i andre landes anliggender – for ikke at nævne indblanding i Ukraine(!) hvor den ene semi-demokratisk valgte diktator blev kuppet med installation af en anden i 2014. Iran, Cuba er nogle af de ældre eventyr, men sjovt nok hører vi ikke meget til Aserbajdsjan og Armenien…

Konflikten ved det, der for tiden er grænsen mellem Rusland og Ukraine, går snart ind i sit 3. år, blandt andet takket være Mettes regering, der kaster 61 milliarder tvangsinddrevne kroner ned i et bundløst, korrupt hul, og konsekvensen er flere døde ukrainere og russere, men hey, det er dét værd! For hvem, om man må spørge? Tjah, først og fremmest for dem der bliver betalt for at fylde de tomme våbenlagre, og for dem der får lejlighed til at svælge lidt i magtens rus. De fleste andre bliver fattigere (eller dør!) som følge af krig! En krig som ikke vedrører ‘os’, og som ikke startede i begyndelsen af 2022.

Poof – det var det ‘råderum

PÅ samme måde startede ‘krigen’ mellem de indsatte i Gaza og den israelske stat ikke i oktober 2023. Hvis der er interesse for en lille historielektion, så gå f.eks til Richard Eberlings tekst her – fra 2021, men lige relevant i dag.

Scott Horton taler her med Ryan Dawson i et længere interview:

Skatteborgerne, kanonføden og ofrene har ikke nogen interesse i aggressive krigshandlinger.

Læs om hvad staten er og ikke er i Rothbards Statens Anatomi – køb den på dansk her for 37,50!

Udgivet i 2 kommentarer

Nødret – carte blanche til overgreb

Med henvisning til den ene, den anden, den tredie eller den n’te katastrofe ønsker politikerbyrden at belemre resten af samfundet, i den bedste hensigt naturligvis. Den ene krise afløser den anden, og ekstraordinære beføjelser må gives til myndighederne for at afværge den aktuelle krise. At krisen oftest er udløst af tidligere myndighedsovergreb, og at de ‘nødvendige’ tiltag på ingen måde afhjælper krisen forbigås i larmende tavshed.

Snakken om ‘nødret’ for at tilgodese visse industrier (her havvind) uden nogen som helst effekt på det, der blev brugt som påskud, klimaet, er et skoleeksempel på elendigheden.

Den afskyvækkende politisering af stort og småt fører til mere og mere myndighedskontrol og mindre selvbestemmelse – og ikke mindst fjerner den ansvaret for egen velfærd og tilskyndelsen til at hjælpe andre.

En overbevisende gennemgang af denne tingenes tilstand kan findes her, hvor professor Mark Pennington beskriver moderne politikeres missionspolitik – tak til Christian Bjørnskov for at gøre opmærksom på den!

Den seneste elendighed fra Mellemøsten, som burde være et blomstrende rigt område, er et andet eksempel på nogle personers forkastelige, fordømte, men ikke uforståelige overgreb på andre, i desperation over atter andres urimeligheder og med henvisning til ‘nød’. Og rouletten drejer.

Vil du have et kort indblik i Israel/Hamas affæren så lyt med her, hvor Scott Horton gæster Tom Woods.

Du kan også kigge med på årets møde i Property and Freedom Society og se Alessandro Fusillos indlæg om undtagelsestilstand som statens redskab for kontinuerlige overgreb. Et andet af indlæggene er Hans Hermann Hoppes bud på, hvordan man forholder sig til en anden elendighed mellem to andre korrupte bander – Rusland-Nato (via Ukraine) – også anbefalelsesværdig! Historien starter ikke med at Putin vågner en dag og tænker, det er en god dag at overfalde nabobanden. Eller Hamas der tænker nu er det tid til at myrde en flok mennesker der bor på den anden side af fængselsmuren.

Endelig, som påmindelse om, statens inderste (u)væsen, gå til butikken her og køb Rothbards Statens Anatomi.

Og regeringen bør gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

Krig og sandhed – sjælden kombination

Som tidligere påpeget er sandheden det første offer i krig – og som regel inden selve voldshandlingernes udbrud. Da jeg hørte om 40 halshuggede babyer fik det mig til at tænke på babyerne der (ikke) blev revet ud af kuvøserne i Kuwait og ‘beviserne’ på masseudslettelsesvåben Colin Powell i sin tid viftede med.

Vi bør afvise kollektiv skyld, og horrible overgreb på individer der ikke er ‘kombattanter’ bør fordømmes skarpt. Men er man kombattant hvis man producerer våben til soldater eller terrorrister? Eller hvis man producerer fødevarer til dem der producerer våben til terrorister? Det kan der hurtigt komme en træls diskussion ud af. Jeg vil mene at det er det individ der udfører voldshandlingen der bør ‘stå til ansvar’ for den, sammen med det individ der har afgivet en eventuel ‘ordre’ til at udføre voldshandlingen. Ikke alle der bor i Gaza og ikke alle der bor i Israel kan pålægges et ansvar for den politik de respektive bandeledere fører. Ligesom jeg ikke er enig i, ja finder det moralsk forkasteligt, at M Frederiksen & co hælder tvangsinddrevne midler i et sort hul østpå (eller til andre tåbelige ting inden for landets grænser, for den sags skyld).

Overgreb på ‘civile’ er forkert. Fordømmelse heraf er ikke ensbetydende med at de pågældende civiles regering bør støttes ubetinget. Tingene er sjældent sort-hvide. Der er en grund til at folk bringes til at begå uhyrligheder. At forsøge at forstå bevæggrunden er ikke det samme som at acceptere reaktionen eller uhyrlighederne. Terrorister begår uhyrligheder netop for at provokere en reaktion – lad ikke den reaktion vedligeholde grobunden for mere terrorisme.

Hvis du tør udfordre den propaganda vi er ofre for, fra morgen til aften i de gængse medier, så brug 1 time her med Ryan Dawson: https://rumble.com/v3onk7y-more-atrocity-propaganda.html inden du beslutter dig for, at enten den ene eller anden part har ret. Ingen har ret til at begå overgreb på andre.

Som Scott Horton skriver på anti-war.com, så er den eneste langsigtede løsning i den betændte konflikt i Mellemøsten at palæstinenserne enten får statsborgerskab eller en selvstændig stat. USAs indgriben her og der og alle vegne har mere ført til fortsat elendighed, end det modsatte. Stop indblandingen i Mellemøsten – og alle andre steder.

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i 1 kommentar

Tillid og transparens har trange kår

På den nordlige halvkugle nærmer efterårets snotnæse-sæson sig. Skulle nogen have glemt hvordan statens ypperstepræster håndterede covid-affæren til dumpekarakter – så minder vi om at der leges med maskepi igen og vaccination nummer xx ‘anbefales’ visse steder. Konsekvensen har til en vis grad været tab af tillid til ‘myndighederne’, hvilket må betragtes som et gode.

Som påmindelse bringer vi følgende fra en Dr. Houman David Hemmati (via Tom Woods) som anbefaling til (en start på) genopretning af tilliden i US-kontekst:

  • Offentliggør al CDC-korrespondence fra november 2019 til nu
  • Afskedigelse af alle CDC-ansatte som pressede på for censurering af kritikere, udskamning af kritikere, eller som havde forbindelse med andre myndigheder eller lægemiddelvirksomheder der påvirkede deres arbejde
  • Bekendtgørelse af beslutning om, ALDRIG at udstede påbud, anbefaling om påbud eller anbefaling om lukning af skoler og virksomheder.
  • Fornyet evaluering af hastegodkendte covid vaccinationer og behandlinger i henhold til tidligere anvendte standarder for ikke-covid relaterede behandlinger.
  • Løfte om aldrig igen at støtte noget medicinsk produkt, nødssituation eller ej, der ikke har været gennem samme omhyggelige test af sikkerhed og effekt og gennemgang af uafhængige eksperter, uden udelukkelse af kritikere.

Bevæger vi os fra tillid til transparens herhjemme kunne vi passende forlange tilsvarende samt en redegørelse vedrørende Nord Stream gasrørledningernes selvmord.

  • Hvilke undersøgelser er der foretaget af danske myndigheder?
  • Hvilke undersøgelser fra andre landes myndigheder har Danmark kendskab til?
  • Fremlæggelse af samtlige resultater af disse undersøgelser til offentlig beskuelse inden jul 2023…

…og så kan regeringen gå af og julefreden sænke sig inden politikerbyrden 1. januar sættes til nyttigt arbejde her, eller sendes til østfronten hvis de har stemt for at allokere andres ressourcer til krigen.

Udgivet i Skriv en kommentar

Mon han overlever?

RFK jr. giver her udtryk for en fortolkning der afviger fra ‘main stream’ mht begivenhederne de sidste årtier, der har ført til den, for langt de fleste, ulykkelige konflikt mellem nato og Rusland, der udspiller sig på grænsen af det, der for tiden er Ukraine. Se indslag fra fox news via Ron Paul Liberty report her

Det blev nævnt for nyligt at Kennedy har fået afslag på ansøgning om beskyttelse under kampagnen med en over 60 sider langt følgeskrivelse der referer til trusler han er udsat for. Som Daniel McAdams nævnte – det er ikke sikkert, at han burde være specielt tryg ved bevæbnede repræsentanter for den stat, han ønsker at stå i spidsen for. Måske skulle Kennedys støttekomite bruge nogle af midlerne på privat beskyttelse i stedet for at forlade sig på voldsmonopolet. Han har jo også en vis, tragisk, familiehistorie.

Vi har før bemærket Kennedys uvilje til at fortsætte warfare-statens mangeårige udenrigspolitiske linje i usa – se her – det kan selvfølgelig ændre sig når man først er valgt. Den hårdtprøvede amerikanske befolkning har mange gange tidligere valgt en fører der er gået til valg på at stoppe krige, men det bliver ikke rigtig til noget, når først de er der. Her er genoptryk fra Kennedys valgprogram fra førnævnte post.

Måske er det ikke så overraskende at selv pressemeddelelsen om hans kandidatur blev fjernet fra tuben inden for få minutter…

Men hvem er det dog, der kan have fordel af at krige og andre ‘kriser’ følger hinanden som perler på en snor – cui bono?

Krig – mod russerne, mod klimaet, mod fattigdom, mod narko er altid påskuddet for staten til at tilrane sig mere magt, på grund af ‘nødsituationen’ som politikerne påstår at ville løse (hybris og enhjørninge-flatulens). Er der ikke en krise, så sørger vennerne for at der kommer en – se også Seymour Hersh om amerikanernes angreb på allieredes kritiske infrastruktur.

Omkostninger ved krig og andre nødsituationer

Den krig startede ikke i 2022 og i øvrigt bør regeringen gå af

Udgivet i 1 kommentar

Hvad er den rette indkomstskat?

Nuvel, den ‘optimale’ selskabsskat er 0% (nul procent). Det gælder selvfølgelig også den indkomstskat, der ved indførslen blev solgt som ‘midlertidig’. Intet er så langvarigt som en midlertidig skat…

Fra den storedanske kan følgende opslag findes:

Indkomstskat har i Danmark været opkrævet i perioder i 1800-t.; det skete navnlig i forbindelse med krigstilstande, nemlig 1848-50, 1864 og 1870, og indkomstskat gennemførtes som permanent skatteart i 1903 efter Systemskiftet i 1901. Den afløste og supplerede først og fremmest skatter, der hvilede på fast ejendom.

Indkomstskatten er i dag den mest betydende skatteart, idet den – inkl. arbejdsmarkedsbidrag – tegner sig for ca. 25 % af det samlede skatte- og afgiftsprovenu.

https://denstoredanske.lex.dk/indkomstskat

Vi befinder os nemlig nu i en permanent krigstilstand eller undtagelsestilstand – katastrofen truer lige om hjørnet, og kun statens beslaglæggelse af din ejendom kan hindre katastrofen i at indtræde omgående. Om det er coronaen, klimaen, tysken, russeren, svensken, muslimen eller noget andet er ligegyldigt. Du skal bare være på randen af katastrofen og affinde dig med herskernes skalten og valten. Altsammen for din egen skyld.

Den ‘optimale’ indkomstskat er naturligvis nul – ganske som selskabsskatten burde være. Overlad folk selv ansvaret for egne ressourcer og de vil blive brugt i overensstemmelse med folks præferencer – ikke med politikernes præferencer. En politiker har ingen ret til at flytte rundt på andres penge, og vil spendere dem med mindre omhu.

Nedenfor et link til et debatoplæg fra 1979(!) – som anført på sitet er nogle mindre relevante i dag – men betænk om vi har flere eller færre regler og forordninger et lille halvt århundrede senere. Der er stadig et tvingende behov for skatte’reform’.

100 grunde til at afskaffe indkomstskatten

Det værste ved at overlade så stor en andel af samfundets ressourcer til politikeres skalten og valten, er den ansvarsfralæggelse og fremmedgørelse det medfører. Du føler ikke længere nogen pligt til at hjælpe andre, for du har uddelegeret medfølelse til statens lakajer – ganske vist for andres penge. Men netop derfor spenderes de uhensigtsmæssigt OG du kan ikke uddelegere noget du ikke selv kunne gøre.

Politikerklassen behøver ikke stå til ansvar for egne ulovligheder, jvf. Slette-Mette-mink og har ingen interesse i, at pøbelen får kendskab til, for eksempel, gerningsstaten for Nordstream-terrorangrebet. Pressen er helt fraværende – en skødehund snarere end en vagthund. Et villigt folketing begraver gerne sager, der kunne afsløre det almindelige medløberi – eller måske bare ligegyldighed overfor misbruget af tvangsinddrevne midler. Omkostningerne til at have politikerbyrden til at bestyre så stor en andel af samfundets midler er enorme; de fleste af os bliver fattigere af det.

Sikkert er det, at den dygtige politiker ikke har befolkningens interesse som første prioritet; den tiltagende politisering af Alting fremmer splid og ufred snarere end fred og fordragelighed, på bekostning af fortsat forbedring af levestandarden.

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

Kong Trakt

Det bør give anledning til undren når nogen, tilsyneladende oprigtigt, taler om den ‘sociale kontrakt’ – du ved, den ‘vi’ har med hinanden, som motivation for at nogen skal gøre dette eller hint.

Ikke desto mindre var det tilfældet da Bag om nyhederne havde besøg af Bent Winther for nylig. Lyt selv her. Vi(!) skal allesammen arbejde mere for at have råd til voldfærdsstaten – ikke noget med at melde sig ud af samfundet, dyrke sine egne biodynamiske tomater og passe (sic) sine egne børn. Vi skal arbejde for hinanden og for Staten.

Jeg har absolut sympati for synspunktet om, at man ikke kan forvente, kræve eller have ret til andre folks ejendom fordi man hellere vil indrette sig på en ‘uortodoks’ måde. Voldfærdssamfundet fremmer netop fordømmelsen af ‘alternativer’ og fordi staten blander sig i stort og småt, politiseres alt; jeg må have en mening om min genbos livsvalg, fordi jeg via statens tvangsinddrevne midler betaler for dem.

Lad folk beholde deres egne ressourcer og lad mangfoldigheden blomstre uden at tvinge nogle til at betale for andres valg.

Illusionen om folkets indflydelse på forvaltningen af tvangsinddrevne midler via stemmeriet er kun mulig at opretholde fordi udannelsessystemet er i hænderne på de samme forvaltere af rovet. Ligesom stat og religion formelt er afskilt, skal stat og uddannelse adskilles, hvis vi skal gøre os håb om et oplyst, civiliseret samfund.

Pudsigt nok var kontrakten genstand for et genopslag på Mises.org – et Lew Rockwells indlæg fra 2016:

If my cooperation with the system is only under duress, and my repeated insistence that I do not consent, is insufficient to indicate my lack of consent, then what kind of crazy moral system is this?

Læs den her

Og Tom Woods havde besøg af Keith Knight og diskuterede også den elendighed der følger af, at statens repræsentanter ikke bærer omkostningerne for deres groteske beslutninger (Hej Mette og co.) Lyt til podcasten her: https://tomwoods.com/ep-2356-all-the-wars-are-based-on-lies/

Kleptokratiets kandestøberi kører for fuld udblæsning – hvad enten du deler synspunktet om ‘støtte’ til den eller anden part i forbindelse med en grænsestrid, så kommer du til at betale. Dyrt.

Statens rolle, ikke som beskytter, men som instans der fremmer stridighed og risiko for krig er underbelyst. Tænd lyset med Rothbards Statens Anatomi – køb den her i butikken for 37,50

Hvad er Staten?
Statens Anatomi
Udgivet i Skriv en kommentar

Tavshed, omerta

Tranedansen om benene i internationale bureaukratier kører fortsat. Har Mette ambition om mere end ‘bare’ lille Danmark inden hun skal dø (for dø skal hun) og er Løkke tilfreds med et lokalt comeback? Strategiske karriereovervejelser er måske baggrunden for det fuldstændige fravær af oplysninger om udfaldet af de undersøgelser, der er foretaget (eller ikke) vedrørende sprængningen af gasrør, der har forsynet Vesteuropa med stabil, billig gas fra Rusland.

Den såkaldte presse glimrer også ved sin nølen, omend et forsigtigt pip dukker op, her og der.

https://borsen.dk/nyheder/udland/nye-anklager-ukraine-spraengte-nord-stream?

Slyngler fra et område der for tiden benævnes Ukraine er for tiden ikke med i den mafia, der går under betegnelsen ‘NATO’. Disse førstnævnte slyngler er nu ved at blive syndebukke for angrebet på infrastruktur der har forsynet Vesteuropa med billig gas. Ukraine er ikke med i NATO, så teknisk set, har et ikke NATO-land angrebet et NATO-land, hvis dén røverhistorie står til troende. Et mere troværdigt alternativ er, at et NATO-land har angrebet infrastruktur i et andet NATO-land. Jeg hælder mest til den sidste forklaring – men begge historier antyder at NATO ikke er en organisation, der fremmer fred og fordragelighed. Måske er verden bedst tjent med, at den organisation nedlægges, og ressourcerne frigøres til andre, mere agtværdige formål.

NATO-landene bør ikke fortsætte med at levere våben og ammunition til et land, som mistænkes for at have angrebet infrastrukturen i donorlandene. Er USA og Norge misdæderne bør resten af Nato-landene øjeblikkeligt afbryde ‘samarbejdet’ – hvis formål ser ud til at være at facilitere myrderierne i forbindelse med to korrupte regimers grænsestridigheder og at opretholde pengestrømme til leverandører af militært isenkram, snarere end at forbygge angreb på ‘alliancen’s medlemmer.

Krig

Under alle omstændigheder bør resultaterne af den danske regerings undersøgelse forelægges befolkningen, så vi kan bevare et skin af, at regeringen arbejder for folket, og ikke omvendt. Demokrati, du ved…

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

En lille smule socialisme?

Hans Hermann Hoppe har skrevet en mangfoldighed af gode tekster om ejendom og menneskelig ageren – de er alle sammen stærkt anbefalelsesværdige og et par af kapitlerne fra Teorien om socialisme og kapitalisme – kan hentes gratis her i butikken og hele teksten på engelsk kan hentes her – https://mises.org/library/theory-socialism-and-capitalism-0

…socialisme, som på ingen måde er ‘opfundet’ af det 19. århundredes marxisme, men er meget ældre, må forstås som institutionaliseret indgreb på eller aggression overfor privat ejendom og private krav på ejendom. På den anden side er kapitalisme et socialt system eksplicit baseret på anerkendelse af privat ejendom og af ikke-aggressiv, kontraktligt bytte mellem private indehavere af ejendom. Dette indebærer, som det vil fremgå i løbet af denne afhandling, troen på at der derfor må være forskellige typer og grader af socialisme og kapitalisme; det vil sige varierende grader af respekt eller mangle på samme i forhold til privat ejendomsret. Samfund er ikke enten socialistiske eller kapitalistiske. Faktisk er alle nuværende samfund til en vis grad socialistiske. (Selv USA, afgjort et samfund der er forholdsmæssigt mere kapitalistisk end de fleste andre, er som det vil fremgå, forbløffende socialistisk og i gradvist tiltagende omfang.)

En anden væsentlig tekst fra forrige årtusinde er Ludwig von Mises Den Antikapitalistiske Mentalitet om fejltagelserne der vildleder så mange og fører til tilbedelse af Staten, hvad enten det er i form af socialisme, kommunisme eller interventionisme.

Med en regering og et folketing der holder frygtens gryde i kog, med den ene krise efter den anden som påskud for at beholde og udvide statsmagten, er det nyttigt at være bevæbnet – som minimum med viden om Statens Anatomi – den kan du også få her i butikken. 37,50!

Hvad er Staten?
Statens Anatomi

I øvrigt bør regeringen gå af. Inden regningen for Mettes ‘job’ansøgning bliver endnu højere…

Udgivet i Skriv en kommentar

Ros til Trump?! Og RFK?

Der er ikke ofte anledning til at mene noget positivt om (d)en tidligere amerikansk(e) præsident og såmænd sjældent grund til at rose en siddende. Af en eller anden grund (demokrati) har de mest forfærdelige personer tendens til at finde vej til de mest magtfulde embeder. Ikke desto mindre udmærkede Trump sig ved at udstille hykleriet bandt eliten og dens had til pøbelen og for nylig holdt han hovedet koldt (!) da han blev spurgt om, hvem han heppede på i krigen mellem Nato og Rusland. David Stockman skriver om det på antiwar.com – her er en lille forsmag:

…the insufferable Jake Tapper and others on the CNN panel returned time and again to Trump’s unwillingness to say that he wanted Zelensky to win.

We are rarely proud of the Donald and never sympathetic to the misguided bombast which continuously emits from his immensely overactive vocal glands. But last night we were proud because, holy moly, the Ukraine disaster is not an outdoor sporting event!

No one with any integrity should whoop it up for the pretentious tittle piss-ant who is destroying his countrymen and country, even as he lines his own pockets and those of his cronies with lucre from Washington’s Sunday afternoon warriors.

So Trump’s CNN Townhall insistence that the US objective should be “peace” in Ukraine – not a Zelensky “win” or a proxy war degradation of Russian forces or regime change in Moscow – is more than compelling. That’s especially because the region’s history makes a framework for peace readily possible – even if might take slightly more than the 24 hours the Donald allotted himself to accomplish the task.

At bottom, the route to peace is through”partition” of what had never been an independent nation before the Soviet Socialist Republic of Ukraine’s 70 year reign of oppression. In fact, as reprised below, today’s Ukrainian state had never existed until it was brought to life at the end of the aforementioned gun barrels leveled on the peoples of the region by Lenin, Stalin and Khrushchev.

Konteksten her er, at de hårdt prøvede amerikanere snart skal vælge en ny præsident når valgperioden for det hylster, der nu officielt beklæder posten, udløber. Robert F. Kennedy Jr. har bekendtgjort sit kandidatur for demokraterne og han er ikke velset blandt den krigsliderlige elite. Som de fleste tidligere vindere af præsidentvalg i usa lover han at stoppe militarismen og krigsførelsen – de færreste holder ved efter de er blevet valgt, men er RFK Jr. undtagelsen? Det frygter man måske – ‘man’ er den lille gruppe der drager fordel af krigen der aldrig stopper.

Link

For at justere forventningerne til demokratiets velsignelser bør Hoppes Democracy – The God that Failed nærlæses. Du kan også lytte til Jeff Deist og Jayant Bhandari samtale om værket her.

Du kan også lytte til Tom Woods og Scott Horton tale om Ukraine-Rusland her.

Herhjemme, mens vi venter på om Mette (skrubber af og) laver en Fogh, kan du læse Rothbards Statens Anatomi på dansk og finde ud hvad staten er for en størrelse.

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i 2 kommentarer

Beredvillig spenderen af andres blod og mønt

På punditokraterne lader det til at man i almindelighed har slugt historien om at Rusland som led i Putins planer om genrejsning af imperiet kastede sig over et sagesløst ukraine, som en første dominobrik. Westy nævner korrekt, det, også efter min mening uimodsigeligt forkastelige, i Putin-regimets overfald på naboen, men negligerer Zelensky-regimets handlinger de forgående år, ægget af Biden-Trump-Obama-Bush-Clinton-regimet og deres medløbere – hent Tom Woods ebog om dine fb-venner og Ukraine-krigen (koster din e-mail-adresse).

Putin-regimets reaktion kan ikke retfærdiggøres, men kan forstås hvis man forsøger at se sagen fra russernes side. Ligegyldigt hvad vi mener om det rimelige i det, gælder det, også for en falleret supermagt som Rusland, at de mener at have en indflydelsessfære ud over egne grænser hvor de håndhæver deres magt. Den sørgelige tingenes tilstand må man forholde sig til. At man undlader at nævne de mange overgreb på andre lande som Nato og usa har på (den manglende) samvittighed og næsten (kun næsten) giver indtryk at at grænsekonflikten imellem Rusland og ukraine startede i 2022 trækker ned.

Putin-regimets overgreb på et andet korrupt regime er et forkasteligt faktum. Men det følger ikke deraf at ‘vi’ står med en kamp for ‘demokratiet’ – som i øvrigt er stærkt, stærkt opreklameret som institution. Ukraine er ikke et mønster-‘demokrati’ som uforvarende er blevet overfaldet af en bølle, mens man passede sine egne sager.

Derfor følger det heller ikke at Frederiksen-regimet, eller andre regimer for den sags skyld, bør sende tvangsinddrevne midler til et dybt korrupt regime. Man kan sagtens mene at man vil forsvare den ene part mod en anden part, men så bør det ske med eget blod og egen mønt. (Der anmodes om frivillige bidrag på punditokraternes hjemmeside og det kan man ikke være imod, men man kan være uenig.)

Sammenligningen med situationen da Nationalsocialisterne (det er det forkortelsen ‘nazist’ står for) og anråbelsen af Befrielsen 5. maj grænser til det uvederhæftige. Soviet-regimet var mindst ligeså afskyeligt som national-socialist-regimet og har, sammen med andre kommunistiske ‘eksperimenter’, endnu værre folkedrab på (den manglende) samvittighed. Putin-regimet er fælt, men dén sammenligning er ude af proportioner.

En stats evne til at føre krig afhænger af hvor mange ressourcer den kan råde over. Putin-regimet lider af plan-økonomi og har ikke økonomiske muskler til at besætte hele Vesteuropa, selv hvis planen var at alle fra Atlanterhavet til Stillehavet og Nordpolen til Middelhavet skulle være russiske undersåtter. I øvrigt er der en påfaldende diskrepans imellem påstandene om russernes uduelighed og truslen mod omgivelserne – begge dele kan ikke være sandt.

Det er selvfølgeligt umuligt at læse andre folks tanker og motiver, og Westys vurdering kan være rigtig. Det forbliver dog en vurdering, og hvis man er uenig, og for eksempel ikke deler overbevisningen om, at Ukraine blot er den første dominobrik i Putins drømme om verdensherredømme; og hvis man mener at fortsætte med at kaste (andres!) blod og ressourcer ind i den kamp er moralsk forkasteligt og et tragisk spild af liv og destruktion af værdi, OG indebærer en risiko for eskalering fra Nato proxy-krig til rigtig verdenskrig – så bør man ikke kunne tvinges til at bidrage til elendigheden under dække af ‘demokrati’. Frederiksen-regimet må skaffe midler til at fremme kommende Nato-karrierer via frivillige bidrag. Og det gælder ikke kun katastrofer som krig, men også alle de andre overgreb der begås med henvisning til demokrati (vi har stemt om din ejendom – du tabte).

Der er alvorlige økonomiske interesser og tilskyndelser til at holde krigstrommerne i gang, og vi VED at statens lakajer lyver og ikke har ‘folkets’ interesse som deres højeste prioritet. Den viden kan vi takke en række ‘leaks’ for.

Napolitano – hemmeligheder og sandheden

Staten – hverken din ‘egen’ eller naboens – er ikke din ven. Læs Rothbards dissektion af dens anatomi her.

Hvad er Staten?

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

Centralbanken – krigens alfons

Martin Ågerup har endnu engang Lars Christensen på besøg og taler blandt andet, igen, om det vigtige emne inflation. Man kan med fordel læse lidt mere om det og lytte til tidligere podcast her og her og her og her og her. Denne gang vil jeg nu foreslå at spole frem til de sidste tyve minutter, hvor emnet om centralbankernes politisering berøres. Centralbanken er ‘uafhængig’ sålænge statsmagten ikke har brug for finansiering til krigen, eller krisen, hvad enten den er reel og selvskabt, hvad der er reglen, eller knap så reel, men stadig selvskabt som for eksempel ændringerne i klimaet.

Det springende punkt er imidlertid at centralbanken, eller rettere personer i denne institution, kan spændes for statsmagtens (personer i denne institution) vogn og bruges til at fravriste borgerne deres egne ressourcer som de ellers nødigt giver slip på. Er løsningen at lægge flere bånd på centralbanken, kan denne Fenrisulv holdes i lænker – eller skal den ikke snarere afskaffes? Magten over pengene – den funktion, der muliggør en hidtil uset rigdom for langt flere mennesker end der tidligere har vandret på jorden – er for stor en fristelse for mennesker, der ikke er engle. Den magt vil blive misbrugt – selv hvis man startede med god hensigt.

One Ring to Rule Them All

“With that power I should have power too great and terrible. And over me the Ring would gain a power still greater and more deadly….Do not tempt me! For I do not wish to become like the Dark Lord himself. Yet the way of the Ring to my heart is by pity, pity for weakness and the desire of strength to do good. Do not tempt me! I dare not take it, not even to keep it safe, unused. The wish to wield it would be too great for my strength. I shall have such need of it. Great perils lie before me.”

Gandalf, in The Lord of the Rings, Tolkien

Ågerup og Christensen er inde på at krig er ærketypen på krisen der, ‘tvinger’ os til overlade politikeren særlige beføjelser. Ikke underligt at den ene ‘krise’ afløser den næste og staten vokser og vokser. Uden en villig centralbank, får staten vanskeligere ved at føre større, langvarige krige. Måske man skulle overveje centralbankens eksistensberettigelse lidt nøjere – kuren, centralbanken med tilhørende bureakrati og påvirkning fra særinteresser, er værre end ‘sygdommen’ et frit marked for penge og bankydelser, hvor en uansvarligt drevet bank kan gå nedenom.

Kan man komme ud af dette dilemma med at institutioner og regler der engang er sat i søen for at løse ‘et problem’, giver anledning til perverse tilskyndelser og har kimen til det næste problem i sig, som også kræver særlige beføjelser…? Bankerne, som yder en helt uundværlig service med at formidle transaktioner, har perverse tilskyndelser til at udlåne de samme penge mange gange samtidigt, i forventning om at ikke alle indskydere har brug for deres penge samtidigt. Denne mekanisme hviler på en fejlagtig forståelse af hvad penge er, og måske især hvad penge ikke er. Penge repræsenterer ressourcer der er tilvejebragt via produktion. Det kan være forbrugsvarer eller kapitalapparat, men pengene er ikke værdi i sig selv (det gælder selvfølgelig ikke rigtige penge i form af den mest omsættelige vare f.eks guld eller sølv. For disse gælder det dog at den værdi de har er langt større når de bruges som betalingsmiddel end som råvare. Det må man læse mere om hos Østrigerne, for eksempel Carl Menger, On the Origins of Money eller Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit).

Men hvad med de stakkels småsparere der ikke ‘reddes’ (eller firmaer der har brug for likviditet til at betale deres medarbejdere) – hvem skal sørge for dem hvis ikke staten og centralbanken er der? Tjah – man kunne starte med at deklarere varen der sælges. De penge du sætter ind låner vi ud til andre. Vi låner dem ud til mange andre samtidigt og regner med at du ikke skal bruge dine penge uden varsel. Hvis du gerne vil have renter af pengene (som repræsenterer reelle ressourcer og ikke er matadorpenge) må du give afkald på at bruge dem i en periode. Hvis du vil have adgang til dem på anfordring, kan vi ikke garantere at du kan få dem med det samme, hvis mange andre insisterer på at få deres penge samtidigt. I værste fald risikerer du slet ikke at kunne få dem igen, fordi de er tabt. Nu har bankkunden en interesse i, at sikre sig at banken er veldrevet og på ansvarlig vis forvalter de midler man har placeret der. Et ansvar man kan overlade til andre. Altså købe sig til en vurdering af, hvor solid ens bank er, forsikre sig, eller man kan forlade sig på det nuværende korrupte system. Et system der vel at mærke bider fra sig, når nogen forsøger at etablere en ‘rigtig bank’. Tænk hvis det greb om sig! Tænk hvis vi var nødt til at sætte tæring efter næring – den såkaldte ‘rovdrift’ på allehånde ressourcer ville ikke være mulig i det omfang vi har set de seneste årtier.

Politikeren lukrerer på at love nogle mennesker noget på bekostning af andre, hvad enten disse andre er nulevende eller fremtidige borgere. Vildfarelsen om, at vi kan leve på andres bekostning lever i bedste velgående, næsten 200 år efter Bastiats pamflet, Loven, som fås her på stedet på dansk, for 37,50.

I øvrigt bør regeringen gå af.