OMF – Hvad har de lært?(!)

06 Januar 2019

Til folketingsmedlemmet,

Den 25. september 2018 modtog du et eksemplar af Bastiats Loven og et eksemplar af Tuttle Tvillingerne og Loven. Du drukner sikkert hver dag i post fra taknemmelige borgere der tilkendegiver deres tilfredshed med den måde du dirigerer og tyranniserer deres tilværelse på. Derfor er det helt forståeligt at du ikke har haft tid til at sige tak 🙂 (bortset fra Inger) Bare for en ordens skyld – selvom Inger fremstår mere høflig end de 178 andre tror jeg ikke hun er et bedre menneske end resten af forsamlingen.

I løbet af oktober, november og december skulle du imidlertid nok have haft tid til at læse på den ganske korte tekst – ind imellem al den aktivitet, med lovforslag, stemmeri og ‘debat’ om hvorvidt befolkningen iøvrigt skal flås for 1.100.000.000.000 kr., lidt mere eller lidt mindre det næste års tid.

Da det oven i købet nu er valgår så skylder du nok os alle sammen at forklare, på hvilke områder du IKKE finder anledning til at anvende tvang over for dine undersåtter medborgere. Så jeg glæder mig til at se hvilke overvejelser du har gjort dig i den anledning og håber at den tilsendte litteratur har hjulpet med overvejelserne.

Godt nytår!