Operation OMF – Brev til medlemmerne af folketinget

Operation Oplysning til Medlemmerne af Folketinget – Kopi af følgebrev

Til folketingsmedlemmet,

Hvad er Lov?

Som medlem af den forsamling der ‘giver’ loven i Danmark, har du måske gjort dig nogle overvejelser om, hvad lov egentlig er.

Spørger man Frédéric Bastiat (og det bør man gøre) er svaret: ‘Lov er retfærdighed’. Hvad betyder det? Det betyder at lov og midlerne til at håndhæve love – magt – alene kan anvendes til at beskytte den enkeltes person, frihed og ejendom mod overgreb fra andre.

I samme øjeblik man forsøger at bruge loven til andet, underminerer man dette og loven bliver til uretfærdighed. Forsøger man med lov, det vil sige med magt, at tilgodese en gruppe af mennesker må man tage fra en anden gruppe. Efterhånden fører dette til at alle grupper kæmper indbyrdes om magten, for at tvinge andre grupper til at gøre eller betale for dette eller hint. Loven perverteres og bliver middel til uretfærdighed i stedet for at beskytte mod uretfærdighed.

Vedlagt finder du et eksemplar af to bøger: Bastiats essay fra 1849 om loven og dens rette domæne, oversat til dansk, og en børnebog der introducerer ideerne til et yngre publikum.

Jeg vil opfordre dig til at overveje hvad dit personlige formål er med at lovgive – det vil sige anvende magt mod andre mennesker – og til at diskutere disse vigtige spørgsmål med dine egne børn, børnebørn, oldebørn eller andre børn i din omgangskreds.

Hvad er lov? Hvad bør der lovgives om? Hvor går grænserne for magtanvendelse? Med et antal ord i gældende love og forordninger, der nu er steget til 22.7 millioner(1), går det da i den rigtige retning? 

God fornøjelse!

Med venlig hilsen

Thomas Jon Jensen


 (1)CEPOS-notat, 11-06-2018