Udgivet i 7 kommentarer

Loven perverteres når alle kæmper om at få mest muligt til sig selv og ‘sin gruppe’

Fra min oversættelse af Bastiats Loven…(køb den her)

Man mistænker at han havde en tidsmaskine der bragte ham til nutiden, siden han så præcist beskrev den for knap 200 år siden

Tidens vildfarelse er at alle bliver rigere på bekostning af hinanden; at almindelig plyndring udbredes under dække af at ville forhindre det. Legal plyndring kan foregå på uendelig mange måder. Derfra stammer alle de talløse regler og forordninger: Told, konkurrencebeskyttelse, skattefritagelse, frynsegoder, subsidier, progressiv beskatning, ‘gratis’ offentlig uddannelse, ret til arbejde, ret til profit, ret til løn, ret til hjælp, ret til redskaber, ret til kredit osv. osv. Det er alle disse love og forordninger der, samlet set, har den legale plyndring som fællestræk og som betegnes socialisme.

CEPOS – 3 ud af 4 voksne modtager overførselsindkomst.

Det ene indgreb sår frøet til det næste, ved at give ophav til en (eller flere) urimeligheder, der så også må gribes ind over for…

 

Udgivet i Skriv en kommentar

Mere om repræsentativitet – og Folkets Vilje

Donald Boudreaux fra George Mason University har ofte nogle gode indlæg.

Han bestyrer Cafe Hayek og beskriver her med et fint eksempel at Folkets Vilje ganske simpelt ikke findes!

En anden væsentlig problemstilling er spørgsmålet om, hvad der kan stemmes om. Sålænge det tillades at nogle stemmer sig til andres ejendom, udvikler samfundet sig i en retning som fører til flere og flere love og forordninger, drevet af forskellige gruppers ønske om enten at beskytte sig mod andres overgreb, eller ønsket om at kunne forgribe sig på andres ejendom. Udover at være moralsk forkert er det også kontraproduktivt, hvis ønsket er retfærdighed og mere velstand for flere. Det er lige ud af Bastiats LovenKøb den her!

Læs også tidligere indlæg om (manglende) repræsentativitet.

 

Udgivet i 5 kommentarer

Hvad er Lov?

Spørger man Frédéric Bastiat (og det bør man gøre) er svaret ‘Lov er retfærdighed’. Hvad betyder det? Det betyder at lov og midlerne til at håndhæve love – magt – alene kan anvendes til at beskytte den enkeltes person, frihed og ejendom mod overgreb fra andre. I samme øjeblik man forsøger at bruge loven til andet, underminerer man dette. Forsøger man med lov, det vil sige med magt, at tilgodese en gruppe af mennesker må man tage fra en anden gruppe. Efterhånden fører dette til at alle grupper kæmper indbyrdes om magten, for at tvinge andre grupper til at gøre eller betale for dette eller hint. Loven perverteres og bliver middel til uretfærdighed i stedet for at beskytte mod uretfærdighed.

Læs mere i Bastiats Loven der nu foreligger i dansk oversættelse og fås her i butikken!

Udgivet i 2 kommentarer

Hvor mange love har vi brug for?

Ikke ret mange hvis man spørger libertarianere. Og ikke særligt kompliceret lovgivning, men noget enhver kan forstå. Slå ikke din søster og tag ikke hendes mad. Så kan man tilføje ‘…medmindre det er i selvforsvar’ og lignende præciseringer. Men grundlæggende er det ikke svært og noget vi kan forklare til vores børn – og generelt er vi enige om, at sådan bør det være.

Så hvor går det galt, når ord-orgiet er eksploderet til nu ca 22,7 millioner ord i gældende love og bekendtgørelser? Se CEPOS notat her.

Forfatteren til notatet, Jonas Herby, påpeger at flere ord både kan betyde mere eller mindre frihed for de regeringsramte borgere, men foreslår en kommision der skal se på samfundsøkonomiske konsekvenser af ny regulering. Han påpeger også at skiftende regeringer siden 1987 har haft ‘afbureaukratiseringstiltag’. Det ser ikke ud til at nogen af dem har haft larmende succes hvad det angår.

Måske skulle man hellere overveje om der overhovedet er behov for den detailstyring fra, i egen indbildning, alvidende politikere, der ønsker at dirigere rundt med resten af befolkningen.

Kaster man et blik på folketingets hjemmeside med afstemningerlovforslagbeslutningsforslag eller borgerforslag bliver man ganske tung om hjertet. Det ene af to borgerforslag var at begrænse overførselsindkomst til ministre, deres børn og folketingsmedlemmer; 0, som i ingen, stemte for…

Kik ned over listerne med lovforslag og beslutningsforslag og spørg så, om det er den slags ‘love’ der er brug for.

 

Der er brug for en Helsinki deklaration for deltagere i politiske eksperimenter!