Udgivet i Skriv en kommentar

Videnskabeligt vidnesbyrd(e)

Kan det undre hvis tilliden til gængse medier og ‘eksperter’ er i færd med at blive borteroderet? Roger Pielke beskriver her hvorledes der på den ene sider er gode takter i form af fejlretning og på den anden side hvordan politiseret videnskab truer vores evne til at træffe fornuftige beslutninger.

En redaktør ved et tidsskrift har en politisk dagsorden hun ønsker at fremme. Det er i sig selv ikke et problem. Men når hun så udnytter sin stilling til at fremme offentliggørelsen af fejlagtige konklusioner, oven i købet kombineret med groft brud på retningslinier for interessekonflikter (redaktion af arbejde af samarbejdspartnere og familiemedlem) er den gal. Beslutningstagere (der i forvejen er kompromitteret af perverse tilskyndelser) træffer beslutninger på et vildledende grundlag og vi andre påføres ulempe, omkostninger og tab af det vi kunne have fået i stedet. Det tragikomiske element forstærkes af, at delinkventen er udpeget til at lede ‘Præsident’ Bidens Scientific Integrity Task Force. ;D

Man må håbe at det fører til at den pågældende ikke længere kan oppebære indkomst fra offentlige kasser, eller ‘bidrage’ med råd og vildledning til beslutningstagere. Ligesom religion og stat burde være adskilt – omend staten nu er en religion i sig selv – så er forskning og uddannelse også alt for vigtigt til at det kan overlades til staten.

I øvrigt bør regeringen gå af.

Glædelig jul!

Udgivet i Skriv en kommentar

En vaccineentusiasts vurdering

Robert Malone er ikke hvem som helst, men ‘opfinderen’ af mRNA teknologi. Se hans 3-4 minutters anbefaling vedrørende vaccination af børn her. Teksten kan også findes her. Døm så selv om der fortsat er grund til en vis tilbageholdenhed mht vaccine-pres. Du kan også følge Malones substack. Vaccine-påbud er absolut uacceptable og tangerer det kriminelle når det handler om børn. (Vi taler her om vaccination mod sars-covid 2.)

Semilogaritmisk skala – link
Se også brownstone – vaccines saves lives

For et skvæt i den lokale andedam om politikerbyrdens tilskyndelser til overgreb på befolkningen (det er som det anføres et globalt politikerproblem) – kan du også fornøje dig med dette interview med Christian Bjørnskov på frihedsbevægelsen fællesråd

I øvrigt bør regeringen gå af

Udgivet i Skriv en kommentar

Tjære og fjer

Hvordan denne dr Faustus kan bevare sin status, ekstravagante hyre og plads i rampelyset er og bliver en gåde. Eller hvad?

“I would prefer, and we all would prefer that people would be voluntarily getting vaccinated, but if they’re not gonna do that, sometimes you’ve got to do things that are unpopular, but that clearly supersede individual choices…”

MSNBC

Lyt en gang her til en første persons beretning fra national socialismens tid, om hvordan glidebanen langsomt etableres og skridt for skridt etableres der en forestilling om en syndebuk.

Det er moralsk forkasteligt at tvinge eller presse folk til at modtage medicinsk behandling de ikke ønsker, uafhængigt af at det er for en smitsom sygdom – der, heldigvis, er relativt ufarlig for langt de fleste. Fremkomsten af endnu en variant, omicron, der måske ser ud til at være mindre følsom for den immunitet der måtte være fra tidligere infektion eller vaccination, illustrerer det groteske i det pres og det vaccinepas-teater myndighederne fremturer med. For ikke at tale om de børn, med en risiko tæt på nul, der er blevet presset til vacciner, hvis langtidseffekter er ukendte, og hvis beskyttelse er stærkt begrænset.

Det ‘redskab’ vi lod myndighederne bruge for næsten 2 år siden (2 uger for at forsinke spredningen), giver de ikke slip på igen, men bruger nu også med henvisning til begrænsede ressourcer af andre grunde.

Link

I øvrigt bør regeringen gå af.

Udgivet i Skriv en kommentar

Tucker om Atlas om covid

Jeffrey Tucker anmelder Scott Atlas’s bog om sidstnævntes korte karriere i Trump-administrationen. Man bør nok anskaffe bogen som antidot mod religiøs statstilbedelse.

Fortællingen om covid-benægteren Trump, der gjorde intet overfor heltemodige videnskabsfolk der tilskyndede til tvungne foranstaltninger i tråd med Videnskaben, udstilles som opspind.

Atlas peger på enorme omkostninger ved nedlukningerne, det foretrukne ‘middel’ i kampen mod en enkelt virus, uden hensyn til alle de andre og mere påtrængende problemer mennesker står overfor. Og hvad værre er, våbnet har ringe effekt på virusudbredelsen, men ødelæggende effekt på hvad man kunne kalde sammenhængskraften i samfundet. De fattigste rammes hårdest. Se også Øl, chokolade og mafiaborg og endnu et åbent brev.

En af de mest forstyrrende observationer (i forhold til at opretholde et nogenlunde frit samfund) er den systematiske hetz Atlas blev et mål for, og propagandamuren der blev bygget om én historie. Enhver kritik eller påpegning af mangler og usikkerhed ved denne historie blev udskammet som uvidenskabelig og eksistensen af kritik som dødstrusler mod menneskeheden.

En trist påmindelse fra den hjemlige andedam er ganske frisk. En analyse fra Nordea indeholdt observationer der burde være ukontroversielle, men som ikke ‘følger historien’ blev trukket tilbage. De pågældende forfattere blev herefter pålagt publiceringsforbud, mens ‘undersøgelsen pågår’. Karakteristisk nok undlader børsen at linke til konklusioner fra rapporten (men gengiver nogle af de farlige udsagn). Den kan læses her – indtil videre.

Vaccinepres er uetisk, næppe effektivt og et udtryk for en totalitær mentalitet der bør afvises.

Link (pandata.org)

Bureaukratiets modstand og det fjendskab der blev Atlas til del fra akademiske kolleger afslører hvor dybt ‘vi’ er sunket. Områder som helbred, sygdomsbekæmpelse og uddannelse (og mange andre) er alt for vigtige til at blive overladt til magtfuldkomne politikere og bureaukrater.

Vi har større problemer at håndtere end en svær forkølelse og nej, det er ikke klimaet, skønt alarmister ønsker at det skal være den næste krig (se Alex Epstein interview med Michael Shellenberger her). Flere mennesker skal løfte sig ud af fattigdom.

I øvrigt bør regeringen gå af.