Udgivet i 4 kommentarer

Maskerade

Bandelederen udviser handlekraft igen og blander sig med direktiver om, hvordan folk bør opføre sig på ‘offentligt’ tilgængelige steder såvel som i privaten. Nu med udvidet ‘påbud’ om deltagelse i tragikomikken med at have et stykke papir eller stof henover underansigtet. Rationalet herfor er ikke eksisterende – måske er de formentlig utilsigtede effekter værre end den ulempe man hævder at ville forhindre. Virus har en størrelse i omegnen 100 nanometer (1 nanometer er en milliontedel af en millimeter). For en illustration af størrelsesforhold og diskussion af den manglende nytte af masker (mht at beskytte mod spredning af den stygge coronavirus) se denne gennemgang af Roger Koops.

Der er endvidere forlydender om at dansk studie af kirurgiske masker har besvær med at blive accepteret til publikation – pga resulteternes ‘kontroversielle’ karakter. Studiet (NCT04337541) omhandler 6000 personer i to grupper: en uden anden intervention end myndighedernes anbefalinger og en der tillige gør brug af kirurgiske masker når personerne bevæger sig væk fra hjemmet eller modtager besøg. Det primære endepunkt er forskellen efter 1 måned på en kombination af positiv PCR test og/eller positiv antistof-test og/eller SARS-cov-2 infektion påvist ved indlæggelse. Hvordan test-følsomheden er indstillet beskrives ikke på clinicaltrials.gov.

Men resultatet er sådan set ikke afgørende for, om bandelederen har beføjelser til at dirigere rundt med hvad hun betragter som sine undersåtter. Urimelighederne er beskrevet flere steder – se blandt andet her hos punditokraterne. Den monomane jagt på at forhindre ethvert (ulykkeligt) dødsfald eller sygdom som følge af den stygge coronavirus, uden tanke for at såvel de direkte omkostninger som alternativomkostningerne (læs Hazlitts første to kapitler af Economics in One Lesson her på dansk) er enorme, og er et skoleeksempel på, hvorfor politikere skal holdes væk fra magt. De er ikke i stand til at afgøre hvilken grad af beskyttelse, omkostninger, risikovillighed mv der er den rigtige for 5 millioner mennesker, eller hvilke funktioner der er ‘kritiske’. Læs også hvordan lægen Ari Joffe (Canada) skiftede mening fra at anbefale nedlukning til at indse at det skader mere end det gavner (AIER).

Staten og dens lakajer er ikke din ven og beskytter – dens repræsentanter er mestendels griske, grådige og gyselige – og magtliderlige (eller bare liderlige som man kan se i den presse der kalder sig selv for den fjerde statsmagt).

Læs Rothbards Statens Anatomi og find ud af hvad staten er og ikke er – køb den her for blot 37,50 (inkl 25% tiende! til herskerne).

Hvad er Staten?
Statens Anatomi

4 tanker om “Maskerade

 1. Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1221

  § 4. Uanset §§ 1 og 2 kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
  1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.
  2) Under indtagelse af medicin.
  3) Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.
  4) Under samtale med personer, der mundaflæser.
  5) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  6) Hvis politiet skal foretage identifikation.

  Sundhedsstyrelsen ‘vurderer´og anbefaler https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind-og-barrierer:
  Hvem er undtaget for anbefalingerne om brug af mundbind?
  Et mundbind må ikke medføre betydeligt ubehag for bæreren eller påvirke funktionsevnen. Mundbind skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på.

  Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for anbefalingerne om brug af mundbind i kollektiv transport:

  Børn under 12 år.
  Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau.
  Personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx: Personer med fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslæt, sår eller forbindinger.
  Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind, fx personer med vejrtrækningsbesvær.
  Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.

  1. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1534 (serveringssteder, detailhandel osv) 28.10 2020
   § 5. Uanset § 1, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
   1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted. 1. pkt. omfatter ikke serveringssteder, jf. § 3, stk. 1.
   2) Under indtagelse af medicin.
   3) Under samtale med personer, der mundaflæser.
   4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
   5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1532 (offentlig transport)
   27.10 2020
   § 4. Uanset § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:
   1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende transportmiddel, station m.v.
   2) Under indtagelse af medicin.
   3) Under ophold i eget køretøj under færgeoverfart, såfremt dette er tilladt i henhold til færgeselskabets ordensregler.
   4) Under samtale med personer, der mundaflæser.
   5) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
   6) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 2. Swiss Policy Research om evidensen for masker: https://swprs.org/face-masks-evidence/

  Masker stopper ikke aerosoler – se også den 3-minutters video der linkes til.

 3. […] SOm tidligere omtalt er det et skoleeksempel på dårlig, kortsigtet tænkning og en forglemmelse eller undladelsessynd at tage de afledte effekter på alle grupper i samfundet i betragtning. […]

Skriv et svar